PostHeaderIcon Konsultacje

Poniżej zamieszczamy linki e-mail Specjalistów BHP z różnych branż, do których można kierować zapytania drogą elektroniczną (@).

Energetyka: Specjalista ds. BHP Piotr Janczewski
Ochrona przeciwpożarowa: Specjalista, Rzeczoznawca ds. BHP i PPOŻ Stanisław Feliks Grzelka
Szkolnictwo: Specjalista ds. BHP Adam Barwinek

PostHeaderIcon Osiągnięcia

Koniński Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP od samego początku swojego istnienia stawiał na doskonalenie i poprawę jakości metod pracy pracowników tej służby. Szeregi spotkań, szkoleń, wykładów i zajęć warsztatowych dla nowych adeptów trudnego zawodu, stanowiły i będą stanowić podstawę działalności naszego Stowarzyszenia. Na dorobek naszej działalności złożyły się między innymi takie działania jak:

 • szeroko rozumiana współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,
 • współpraca z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy,
 • organizowanie sympozjów,
 • organizowanie szkoleń z różnych dziedzin przy udziale znanych i cenionych specjalistów,
 • organizowanie pokazów i prezentacji z zakresu najnowszych osiągnięć techniki na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy,
 • organizowanie wyjazdów edukacyjnych,
 • PostHeaderIcon Terminarz spotkań / wydarzeń

  L.p.Data Wydarzenie
  1................
  2... ...
  3... ...
  9......
  10......
  11......
  12...........
  13...........
  14...........

  PostHeaderIcon Sentencja

  "Ab alio exspectes, alteri quod feceris – Od innego oczekuj tego, co robisz drugiemu"
  Seneka


  Administrator
  an image

  Piotr Janczewski

  Kontakt
  Email: janczewskip@wp.pl Wszelkie uwagi dotyczące strony proszę kierować na w/w adres lub pod nr tel. 663 207 255

  Kontakt
  an image
  OSPS BHP Konin
  Ul. Błaszaka 4
  62-510 Konin
  Email: prezes@stowarzyszenie-bhp.konin.pl

  tel. kom.: 0600 908 106
  Fax: ---------
  Ogłoszenia
  Zapraszamy członków OSPSBHP O w Koninie do wspólnego redagowania naszej strony.